'em


'em
/əm/ * danh từ - (thông tục) (viết tắt) của them

English-Vietnamese dictionary. 2015.